ธุรกิจอาหารปิ้งย่าง ทำอย่างไรให้อยู่รอด

ธุรกิจอาหารปิ้งย่าง

ธุรกิจอาหารปิ้งย่าง ทำอย่างไรให้อยู่รอด

ความนิยมในการรับประทานอาหารแบบปิ้งในประเทศไทย หรือเมนูอาหารประเภท หมูกระทะชาบู สุกี้ ปิ้งย่าง นอกจากมีร้านอาหารประเภทนี้เปิดให้บริการทั้งแบบนั่งรับประทานในร้าน โดยการสั่งเป็นชุด รับประทานแบบบริการตนเองหรือแบบบุฟเฟต์ ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็คือ การสั่งไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งจะมีทั่งสั่งซื้อเป็นชุดพร้อมมีอุปกรณ์ให้ยืม หรือทางร้านให้บริการแบบเดลิเวอรี่ และด้วยความเป็นกระแสด้านอาหารปิ้งย่างกำลังมาแรง ประกอบกับอาหารปิ้งย่างจะเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบทำให้รสชาติอาหารที่ได้ถูกปากถูกใจผู้รับประทาน และยังมีหลากหลายรูปแบบในการรับประทาน เช่น ชาบูเสียบไม้ ชาบูหม้อไฟ ปิ้งย่าง สุกึ้หม้อไฟ เมื่อเมนูอาหารเหล่านี้ได้รับความนิยม ทำให้การแข่งขันด้านการตลาดสูงมาก ดังนั้นการจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างอยู่รอดและมีผลกำไรตามที่ต้องการ มีปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในการบริหารจัดการ ดังนี้

 

วางแนวทางในการบริหารธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างให้ประสบความสำเร็จ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้

ขึ้นอยู่กับรสชาติ วัตดุดิบที่สดใหม่ หรืองานบริการที่ดีเยี่ยมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการวางแนวทางในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล เพราะการแข่งขันยิ่งสูงคู่แข่งก็จะมีการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจมีความโดดเด่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ การวางแนวทางสำหรับการเปิดร้านปิ้งย่าง ทำได้ ดังนี้

 • วางเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร เช่น ทำเลในการเปิดร้าน กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย รูปแบบการให้บริการ การกำหนดเมนูอาหาร วัตถุดิบที่ต้องการใช้เป็นจุดขายมีอะไร การออกแบบตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ผลการดำเนินงานมีเป้าหมายอย่างไร อาจกำหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว เพื่อทำให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และควรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าที่ตั้งไว้ด้วย ว่าเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยหากไม่ได้ตามเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร

 • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และสภาพธุรกิจ การวางแนวทางในข้อนี้เป็นการวิเคราะห์หรือ

ทบทวนธุรกิจเรากับคู่แข่ง ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ที่ส่งผลต่อธุรกิจร้ารนอาหาร เช่น ทำเลที่ตั้ง พ่อครัวแม่ครัว หรือพนักงานเสิร์ฟ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ เป็นการทบทวนภาวะธุรกิจของกิจการภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพราะธุรกิจที่เคยมีจุดเด่นมายาวนานอาจกลายเป็นจุดด้อยของกิจการในวันนี้ก็ได้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจร้านอาหารได้เป็นอย่างดี

 • การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค และคู่แข่งทั้งที่ การวางแนวทางธุรกิจร้านอาหารประเภทปิ้งย่างใน

ข้อนี้ เพื่อทราบลักษณะและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ประเภทและรายการอาหารที่นิยมบริโภค ลักษณะอาหาร เมนูที่ได้กำไร เมนูที่ขาดทุนในร้าน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงด้วยทั้งในส่วนของยอดขายและวิธีการส่งเสริมการขาย เพื่อนำมาประเมินสำหรับวางแผนการตลาด และรู้ว่าาควรทำการตลาดแบบไหน ออกโปรโมชั่นอะไร เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่นิยมรับประทานอาหารปิ้งย่าง

มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง

 

ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการเปิดร้านอาหารประเภทปิ้งย่างที่กำลังเป็น

เทรนด์นิยม อีกทั้งการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารปิ้งย่างยังทำได้ไม่ยาก เนื่องจากมีหลายรูปแบบและหลายขนาดให้เลือกลงทุน แต่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือใหญ่เมื่อเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการร้านอาหาร เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการรักษามาตรฐานรวมทั้งสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ ถือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบที่ทำได้ไม่ยาก ดังนี้

 

 • เพิ่มยอดขาย ด้วยการเข้าใจความต้องการของลูกค้า การทำธุรกิจร้านอาหารให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เข้านั่งรับประทานหรือสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้าน การเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอาหารประเภทไหน อาหารอะไรที่นิยมรับประทาน น้ำจิ้มสูตรไหนที่ชื่นชอบ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนเมนู ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อาหารขายได้ ได้กำไร ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ตามที่ต้องการ

 • กำหนดงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล การบริหารธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ มี

ลูกค้าประจำ สามารถสร้างผลกำไรได้ตามที่ต้องการ การลงทุนหรือจัดการงบประมาณจะเป็นตัวชี้วัดว่าผลประกอบการของร้านจะได้กำไรหรือขาดทุนเมื่อหักลบกับยอดขายแล้ว ซึ่งรายจ่ายที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและนำมาคำนวณเพื่อกำหนดงบประมาณในการลงทุน เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว ค่าเช่าร้าน ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าการตลาด ค่าสาธารณูปโภคของร้านและอื่น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช่จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น ค่าวัตถุดิบที่อาจขาดตลาดหรือขึ้นราคา การกำหนดงบประมาณช่วยให้ผู้ประกอบการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี

 • คุณภาพของอาหารและวัตถุดิบ การรับประทานอาหารประเภท หมูกระทะ ชาบู สุกี้ ปิ้งย่าง ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารที่รับวัฒนธรรมการรับประทานมาจากญี่ปุ่นและเกาหลี และเป็นเมนูอาหารที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบ ปรุงรสชาติไม่มาก เพื่อให้คงรสชาติของวัตดุดิบ เน้นความอร่อยของน้ำจิ้ม และน้ำซุป การเน้นคุณภาพของวัตถุดิบถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การจัดการร้านอาหารได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ

 • ราคาอาหารที่ลูกค้ารับได้ และผู้ประกอบการมีผลกำไร กลยุทธ์สำคัญในการบริหารร้านอาหาร

ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่การคำนวณต้นทุนโดยหลักการสำคัญคือต้นทุนอาหารไม่ควรเกิน 33% ของราคาขายในเมนู ซึ่งจะทำให้อาหารแต่ละเมนูมีกำไรและได้ผลลัพธ์ที่เป็นภาพรวมอย่างเหมาะสม โดยการตั้งราคาต้องสอดคล้องกับคุณภาพสินค้า ราคาตลาด และเหมาะสมกับต้นทุนทางธุรกิจ

 • เมนูอาหารต้องโดนใจลูกค้า การคิดรายการอาหารหรือกำหนดเมนูอาหาร ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ

ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ากลับมารับประทานซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำ และเมนูอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องเลิศหรูเกินไป เพราะลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่จะสั่งคืออะไร จะได้อะไรมาทาน มีส่วนผสมอะไรบ้าง ฉะนั้น ชื่อเมนูควรจะชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพทันทีและไม่เกิดการลังเลที่จะสั่ง หรือดึงดูดสร้างความน่าสนใจให้กับเมนูอาหารด้วยคำว่าสุขภาพในเมนูปิ้งย่าง เช่น หมูหมักพริกไทยดำ หมูหมักสมุนไพร หรือชาบูเสียบไม้ย่างขมิ้น การออกแบบเมนูให้โดนใจจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจอาหารปิ้งย่าง

 • จัดโปรโมชั่น เป็นจิตวิทยาเพิ่มยอดขายที่ใช้ได้ดีกับธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทปิ้งย่าง ทั้งรูปแบบสั่งเป็นชุดมารับประทาน รับประทานแบบบุฟเฟต์ หรือสั่งไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งทางร้านจะให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ที่นอกจากจัดอาหารเป็นชุดพร้อมทานแล้ว ยังมีอุปกรณ์ประเภทเตาปิ้งย่างให้ยืมด้วย ลักษณะการจัดโปรโมชั่นทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลวันสำคัญ วันแม่ วันเด็ก วันครอบครัว 14 เมษายน ด้วยการคิดราคาค่าอาหารสำหรับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ ในราคาพิเศษ การลดราคาสำหรับการมารับประทานในร้านเป็นครอบครัว หรือการจัดโปรโมชั่นรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งนอกจากเป็นการจัดการร้านอาหารให้โดดเด่นโดนใจด้านการบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย

 • ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค ธุรกิจร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง แม้จะมีการ

ให้บริการที่ดีเยี่ยม รสชาติอาหารเป็นเลิศ รวมทั้งมีเมนูอาหารที่หลากหลาย วัตถุดิบสดใหม่ การตกแต่งร้านสวยงาม แต่หากปราศจากการประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จัก หรือรับรู้ว่าร้านของเรามีจุดเด่นแตกต่างจากร้านปิ้งย่างทั่วไปอย่างไร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทุกวันนี้มีความสำคัญอย่างมาก

 • คุณภาพและรสชาติอาหารไม่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

ประเภทปิ้งย่าง ก็คือรสชาติต้องอร่อยคงที่ แม้จะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ รสชาติการปรุงน้ำจิ้ม การหมักเนื้อสัตว์ ก็ต้องได้รสชาติที่มาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจประเภทนี้ เรื่องการเปลี่ยนแม่ครัวหรือแม่ครัวลาออกบ่อย ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับรสชาติอาหารที่เปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ จึงกลายเป็นจุดอ่อนของร้าน ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จึงควรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี เช่น มีสูตรการหมักที่เป็นมาตรฐาน หรือมีสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นของตนเองโดยการว่าจ้างบริษัทรับผลิตให้เป็นสูตรที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องผลิตเอง เป็นต้น

 • การออกแบบตกแต่งและรูปแบบจัดการในร้าน บรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านก็ถือเป็น

กลยุทธ์อย่างหนึ่งของร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง การตกแต่งและสร้างบรรยากาศภายในบ้านคือส่วนประกอบสำคัญที่ต้องออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบของร้านปิ้งย่าง เช่น ร้านปิ้งย่างประเภทบุฟเฟต์ที่เป็นร้านขนาดใหญ่ มีตกแต่งแบบ open-air ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ร้านแบบสั่งเป็นชุดและนั่งรับประทานในร้าน สไตล์การตกแต่งจะเน้นห้องแอร์ ให้มีสไตล์หรือคล้ายวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวเกาหลีหรือญี่ปุ่น

 • มีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย ในยุคนี้ธุรกิจเดลิเวอรี่กำลังมาแรง กลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้กับ

ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างก็คือมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านปิ้งย่างขนาดใหญ่ แบบบุฟเฟต์ หรือร้านหมูกระทะ ชาบู สุกี้ ปิ้งย่าง ขนาดกลางเปิดเป็นห้องแอร์ ควรมีบริการที่หลากหลาย เช่น ให้บริการแบบเดลิเวอรี่เสริมเข้าไปอีก 1 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

 • ความพร้อมของพนักงานในร้าน ผู้ประกอบร้านอาหารปิ้งย่างมีหลายประเภท บางรายทำเป็น

ธุรกิจ เปิดร้านหลายสาขา หรือมีเพียงสาขาเดียวแต่เจ้าของร้านเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด หรือทำเป็นงานเสริมโดยเจ้าของกิจการทำงานประจำไม่สามารถดูแลกิจการของตนเองได้ กลยุทธ์ในข้อนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ไม่เฉพาะด้านบริการหรือมีพนักงานเสิร์ฟที่เพียงพอเท่านั้น บางกิจการอาจต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารงานแทน นอกจากนี้ควรให้พนักงานในร้านที่ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิ้งย่างแบรนด์นั้น ๆ สอนแนะนำพนักงานที่เข้ามารทำงานรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน

 • มีเคล็ดลับ สำหรับการจัดการร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เคล็ดลับของธุรกิจร้านอาหาร ที่

เป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างด้านการแข่งขัน มีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการให้บริการ การกำหนดเมนูอาหารประเภทปิ้งย่าง การเลือกใช้วัตถุดิบ เช่น ชาบูเสียบไม้  อาจเลือกวัตถุดิบที่หลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งการคิดต้นสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบปรุงอาหารที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งผงปรุงรส และสูตรน้ำจิ้มที่หลากหลาย

 • ลานจอดรถเพียงพอ ปัญหาอุปสรรคสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร และยิ่งเป็นร้านปิ้งย่างที่มี

ชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค การมีลานจอดรถหรือสถานที่จอดรถไว้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ

 

กำหนดรูปแบบร้านปิ้งย่างที่ต้องการลงทุน

การบริหารธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้

ความสำคัญก็คือ การกำหนดรูปแบบร้านปิ้งย่างที่ต้องการลงทุนไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจปิ้งย่างมีหลายรูปแบบ และหลายขนาด การกำหนดรูปแบบบ้านร้านช่วยให้การวางแผนบริหารจัดการทำได้สะดวก ทั้งด้านงบประมาณในการลงทุน จำนวนพนักงาน การออกแบบตกแต่งร้าน รูปแบบการให้บริการและอื่น ๆ โดยทั่วไปการเปิดร้านบุฟเฟต์ มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ร้านอาหารปิ้งย่างแบบบุฟเฟต์ บุฟเฟ่ต์ หรือ Buffet เป็นรูปแบบหนึ่งของการรับประทานอาหาร

ที่มีอาหารหลากหลายให้เลือกได้ตามต้องการ และเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ลูกค้าต้องเสิร์ฟอาหารด้วยตนเอง กรณีเป็นอาหารปิ้งย่างลูกค้าสามารถเลือกตักอาหารหรือวัตถุดิบและนำมาปิ้งย่างด้วย อีกทั้งสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดแต่จ่ายเป็นราคาต่อหัว โดยทั่วไปบุฟเฟ่ต์ในรูปแบบของอาหารที่ทานได้ไม่จำกัด ค่าอาหารและคิดค่าบริการแบบคงที่ ตามจำนวนบุคคล ธุรกิจปิ้งย่างแบบบุฟเฟต์ลักษณะของร้านโดยทั่วไปจะเป็นร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ ราคาต่อหัวขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและเมนูอาหาร เช่น ปิ้งย่างซีฟู้ดหรืออาหารทะเล ก็จะราคาสูงกว่าปิ้งย่างทั่วไป

 • ร้านปิ้งย่าง หมูกระทะหรือหมูย่างเกาหลี ธุรกิจปิ้งย่างรูปแบบนี้ในประเทศไทยจะมี 3 รูปแบบ

ได้แก่ ร้านหมูกระทะหรือปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ร้านหมูกระทะปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและร้านปิ้งย่างที่มีการประยุกต์รูปแบบทั้งวัตถุดิบรวมทั้งรสชาติให้เหมาะกับคนไทย รูปแบบการให้บริการจะมีทั้งร้านปิ้งย่างขนาดเล็ก กลาง และร้านขนาดใหญ่ นั่งรับประทานในร้านโดยสั่งเป็นชุด ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ รูปแบบการให้บริการ สถานที่และการตกแต่งร้าน

 • ปิ้งย่างตลาดนัด เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจปิ้งย่าง ลักษณะเป็นการ

จำหน่ายวัตถุดิบ พร้อมผัก และน้ำจิ้ม เป็นชุดสำเร็จรูปให้ลูกค้าเลือกซื้อไปรับประทานที่บ้าน อาจจัดไว้เป็นชุดหรือจัดเพียงผักและน้ำจิ้ม ส่วนเนื้อสัตว์และวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการ ส่วนใหญ่ชั่งน้ำหนัก จำหน่ายเป็นกิโลกรัม ข้อดีของร้านปื้งย่างตลาดนัดผู้ประกอบการไม่ต้องมีสถานที่ให้ลูกค้านั่งรับประทาน ไม่ต้องมีงานบริการ ไม่ต้องมีหน้าร้าน เพียงมีรถเข็นหรือเค้าน์เตอร์ร้านก็สามารถเปิดร้านปิ้งย่างตลาดนัดได้แล้ว

 • ร้านปิ้งย่าง หมูกระทะหมูย่างเกาหลีเดลิเวอรี่ ธุรกิจปิ้งย่างเดลิเวอรี่มีหลายรูปแบบ การกำหนด

รูปแบบเพื่อการลงทุน อาจให้บริการแบบเดลิเวอรี่เป็นบริการเสริมไปกับการเปิดร้านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายหรืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารปิ้งย่างกับครอบครัวอยู่ที่บ้าน หรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน นอกจากนั้นยังอาจเปิดเป็นธุรกิจปิ้งย่างให้บริการแบบเดลิเวอรี่โดยเฉพาะ เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัวมักสั่งชุดปิ้งย่างมาเก็บไว้เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวอย่างหนึ่ง ช่วยให้สะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งรับประทานที่ร้าน

นอกจากนั้นการลงทุนร้านปิ้งย่างแบบเดลิเวอรี่ ยังไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ผู้ประกอบการที่มีงบประมาณในการลงทุนไม่มาก อาจใช้เว็บเพจเป็นหน้าร้านและทำครัวอยู่ที่บ้าน เน้นขายแบบเดลิเวอรี่ โดยโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Line หรือมีการไลค์สดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจและบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย

 • ชาบูเสียบไม้ หรือปิ้งย่าง เสียบไม้ เป็นธุรกิจปิ้งย่างที่กำลังได้รับความนิยม ทั้งจากผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบการ จุดเด่นคือเป็นเมนูอาหารที่รับประทานง่าย เป็นได้ทั้งอาหารหลัก อาหารทานเล่น และเมนูอาหารแก้หิ้ว ในส่วนของผู้ประกอบการ ชาบูเสียบไม้หรือสูตรเมนูปิ้งย่างต่าง ๆ เป็นธุรกิจที่ขายง่าย ใช้เงินลงทุนต่ำ เพียงหลักพันก็สามารถเปิดร้านขายชาบูเสียบไม้ หรือปิ้งย่าง เสียบไม้ ให้มีผลกำไรตามที่ต้องการได้แล้ว

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง หากสงสัยหรือมีคำถามว่าการทำธุรกิจอาหารปิ้งย่าง ให้อยู่รอดควรทำอย่างไร เพียงทำความเข้าใจกับปัจจัยหลัก 3 ประการตามที่กล่าว เช่น 1.การวางแนวทางในการบริหารธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่าง หากเรามีแนวทางในการบริหารที่ชัดเจนจะเป็นกรอบในการทำร้านอาหารปิ้งย่างให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น  2. มีการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ความสำคัญของข้อนี้เนื่องจากธุรกิจปิ้งย่างเป็นร้านอาหารที่อยู่ในกระแสและเป็นเทรนด์นิยม ทำให้การแข่งขันด้านการตลาดสูงมาก กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบริหารจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและสามารถุสู่กับคู่แข่งได้ ส่วนข้อที่ 3. การกำหนดรูปแบบร้านปิ้งย่างที่ต้องการลงทุน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการลงทุนและความสามารถในการควบคุมดูแลของผู้ประกอบการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *